בתי מחבר ומחברים להשוואת פוטנציאלים מקומית PA

בתי מחבר ומחברים להשוואת פוטנציאלים מקומית PA באתרים רפואיים בהתאם לדרישת תקנות החשמל לאתרים רפואיים 2012 ותקן DIN42801

 בית מחבר בודד דגם PA-ID6 להתקנה בתעלת אספקה

בית מחבר כפול דגם PA-42 להתקנה בקופסה 55ø

מחבר דגם PA-KBT  ללחיצה של מוליך בחתך 4 או 6 ממ"ר, אינו נשלף במשיכת המוליך

כבל גמיש במיוחד בחתך 4 ממ"ר עם 2 מחברי KBT בקצוות:

דגם PA-2K15  באורך 1.5 מ'

דגם PA-2K2  באורך 2 מ'

דגם PA-2K3  באורך 3 מ'

דגם PA-2Kx  באורך אחר לפי דרישת הלקוח

מוליך גמיש במיוחד בחתך 4 ממ"ר עשוי מ- 1024 גידים - דגם C4

שקע הארקה להתקנה בתעלת אספקה - ID6

ID6

בית מחבר כפול להתקנה בקופסה 55

PA

קבל הארקה עם שני בתי מחבר אורך לפי הזמנה PA-2KXX

PA-KPT

מחבר יעודי לכבל גמיש PA-KBT

20160117_103251