קובץ התקנות

קובץ התקנות 7132 - מתקני חשמל באתרים רפואיים 2012