מהי זינה צפה?

  1. כדי לא להשבית מתקן או מכשור רפואי בזמן קצר לגוף מוארק !
  2. בזינה צפה מותר על פי החוק להסתפק בעת תקלת בידוד ואפילו קצר מלא להארקה, בהתראה בלבד בלא ניתוק – בניגוד לזינה מוארקת בה חייבים לנתק מיידית כל מעגל פגום.
  3. להגנה מוגברת בפני חשמול במקומות בהם רמת הסיכון גבוהה !
  4. מניעת שיבוש בתפקוד של בָקָר או מערכות פיקוד כתוצאה מזרמי זליגה.
  5. בזינה צפה אין זרמי זליגה ! בזינה צפה לא יתפרשו באופן שגוי אותות שקיבל בָקָר כתוצאה מזרמי זליגה, ובאופן דומה תימנע הפעלתו או שחרורו של ממסר פיקוד, בטעות, כתוצאה מזרמי זליגה – בניגוד לתופעות אלו הנפוצות בזינה מוארקת.
  6.  בטיחות וחסכון במתקן ארעי – אין צורך לנעוץ אלקטרודה לעומק רב !
  7. ההגנה בפני חשמול מושגת בזינה צפה בלא שיש חשיבות להתנגדות נמוכה של ההארקה או צורך במוט הארקה, בניגוד לזינה מוארקת בה מחייב החוק אלקטרודה בהתנגדות נמוכה מ - Ω5. מאידך כשמוט הארקה נעוץ בקרקע כראוי, לרוב לא ניתן יותר לחלצו.

 

מהי זינה צפה?

זינה צפה היא שיטת הגנה המאופיינת על ידי העדר הארקת שיטה. מסיבה זו אין בה לולאת תקלה ואין זרמי זליגה. בתקלת בידוד ראשונה לא יזרום זרם המהווה סיכון ואמצעי ההגנה "המקובלים" לא יינתקו את המתקן באופן פתאומי, בלתי מבוקר.

בזינה צפה חובה להתקין משגוח בידוד (איזומטר) שיתריע כאשר רמת הבידוד תרד מתחת לנדרש. את הפגם יש לתקן במועד הנוח הקרוב.

בזינה צפה ימשיך המכשור לפעול ברצף גם כאשר אל-פסק ישבות בשל תקלת בידוד.

במקרים רבים ניתן לאתר את מיקום הפגם ואף לתקנו מבלי למשבית את המתקן או לשבש את פעולתו הרציפה.

לכן ...

כאשר שיקול כלכלי, בטיחותי או בטחוני מחייב את המכשור להמשיך לתפקד ברצף ללא הפסקה, כשחשוב שבקר או מערכת פיקוד יתפקדו בצורה אמינה ללא שיבושים, במתקן עם סכנה מוגברת לחשמול וכמובן במתקנים ניידים וארעיים:

הפתרון היחיד –טכני וחוקי

זינה צפה עם משגוח בידוד =

האיזומטר האיכותי של בֶּנְדֶר