אביזרים

  • להתקנה בחזית לוח

    בעזרת מיתקונים אלה ניתן להתקין בחזית לוח מכשירים שבמקור נועדו להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים.

  • כיסוי חזית לאיטום משגוח

    כיסוי שקוף להגנת משגוח הפועל בתנאי סביבה קשים ואטימת המשגוח מהחזית לדרגת איטום IP65