ספקי כח לתצוגות התראה באתר רפואי, למפענח לאיתור תקלת בידוד ולמגבר תקשורת

  • ספק כח לתצוגות התראה

    10

    ספקי כח עבור זינת תצוגות התראה על תקלה בזינה צפה ועל תקלה בקווי זינה, למפענח לאיתור מקום תקלת בידוד ולמגבר תקשורת