ממסרי מתח ותדר למתח חילופין תלת מופעי

 • ממסרי מתח ותדר עם זינת עזר

  ממסר מתח ותדר למתח חילופין תלת מופעי דגם VMD420-D-x, 2 ספי התראה למתחים ותדרים נמוכים / גבוהים, סדר מופעים, אסימטריה ועוד.. ניתנים לכיוון בתחום 6-500/6-288 וולט, 10-500 הרץ ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד.

 • ממסרי מתח ותדר ללא זינת עזר

  ממסר מתח ותדר למתח ישר וחילופין חד מופעי דגם VMD421H-D-3 ללא זינת עזר עם גיבוי פנימי להשהיית המיתוג בקריסת המתח, 2 ספי התראה למתחים ותדרים נמוכים ו/או גבוהים, ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד

 • מתח ותדר לאנרגיה מתחדשת

  ממסר מתח ותדר למתח חילופין תלת מופעי דגם VMD423(H)-D-x, למערכות ייצור חשמל סולריות, שבשבות רוח מערכות משולבות חימום או הידרו-חשמליות המתחברות לרשת הארצית ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד.

 • מתח ותדר לאנרגיה מתחדשת

  ממסר הגנת מערכות לייצור חשמל המזינות את הרשת הארצית עם מגעי הפעלה ובקרת מצב של 2 אמצעי מיתוג בחיבור לרשת הארצית של מערכות סולריות, שבשבות רוח משולבות חימום והידרו-חשמליות, דגם VMD460