שנאי זרם רגישים לממסרי זליגה ולמערכות איתור מקום תקלת בידוד

שנאיי הזרם העגולים מסדרות W0-S20--W5-S210 ו-, ..W משמשות במערכות לאיתור מקום תקלת בידוד EDS460/490 הפועלות בזינה צפה במתח ישר ובמתח חילופין וכן למדידת זליגה ע"י ממסרי זליגה RCM420 ו- RCMS460/490 בזינה מוארקת. שנאי הזרם מסדרת ..W מודדים עד 10 אמפר בתחום תדירויות 42Hz-3kHz האחרים בתחום 15-400Hz

שנאיי הזרם מסדרות אלו מסופקים בקטרים הפנימיים:10, 20, 35, 60, 70, 105, 120, 140, 210 ממ'

מפרט טכני סדרת W0-s20 מפרט טכני סדרת W20...W210

שנאיי הזרם המלבניים מסדרות  (WR70x175S(P)..WR200x500S(P,ו-  ..WR  משמשות במערכות לאיתור מקום תקלת בידוד EDS460/490 הפועלות בזינה צפה במתח ישר ובמתח חילופין וכן למדידת זליגה עד 10 אמפר ע"י ממסרי זליגה RCM420 ו- RCMS460/490 בזינה מוארקת. ניתן לקבל את השנאים עם או בלי סיכוך מובנה (P). שנאי הזרם מסדרת ..WR מודדים בתחום תדירויות 42Hz-3kHz האחרים בתחום 15-400Hz

שנאיי הזרם מסדרות אלו מסופקים במידות הפנימיות: 70x175, 115x305, 150x350, 200x500 ממ'.

מפרט טכני סדרת WR מפרט טכני סדרת (WR70x175S(P)…WR200x500S(P

6 משנה זרם מובנים לאיתור תקלת בידוד ב- 6 מעגלים ביחידה אחת עם מפענח מדגם EDS150 אוEDS151 , ברגישות גבוהה וקבועה 0.5/5 מיליאמפר עם נוריות חיווי למעגל הפגום ומוצא לתקשורת RS485, בדיקה עצמית מחזורית

זינת עזר 14-28 וולט מתח ישר או 17-24 וולט חילופין

דגם EDS150  ברגישות 5 מיליאמפר לזינה צפה במעגלים פיקוד ו- 10 אמפר זרם זליגה בזינה מאורקת.

דגם EDS151  ברגישות 0.5 מיליאמפר לזינה צפה באתרים רפואיים ו- 1 אמפר זרם זליגה בזינה מאורקת.

מפרט טכני EDS150/EDS151

שנאיי הזרם העגולים מסדרת  ,(W..AB(P  משמשות וכן למדידת זליגה עד 10 אמפר בזינה מוארקת במתח ישר וחילופין בשילוב עם ממסרי זליגה RCMA423 ו- RCMS460/490. ניתן לקבל את השנאים בקוטר 35 ו- 60 ממ' עם או בלי סיכוך מובנה (P).

שנאיי הזרם מסדרות אלו מסופקים בקטרים הפנימיים: 20, 35, 60, 120, 210 ממ'

מפרט טכני W-AB

שנאיי הזרם הנפתחים מסדרות  WS50x80S..WS80x160S,ו-  ..WS  משמשות במערכות לאיתור מקום תקלת בידוד EDS460/490 הפועלות בזינה צפה במתח ישר ובמתח חילופין וכן למדידת זליגה עד 10 אמפר ע"י ממסרי זליגה RCM420 ו- RCMS460/490 בזינה מוארקת.

שנאי הזרם מסדרת ..WS מודדים בתחום תדירויות 42Hz-3kHz האחרים בתחום 15-400Hz

שנאיי הזרם מסדרות אלו מסופקים במידות הפנימיות: 20x30, 50x80, 80x80, 80x120, 80x160 ממ'.

מפרט טכני WS…, WS…-8000 מפרט טכני WS50x80S…WS80x160S

שנאיי הזרם הגמישים מסדרת ..WF  ביחד עם מתמר אותות RCC420 חוסך מקום, מהיר וקל להתקנה במיוחד במיתקנים קיימים שלא ניתן לנתק בהם מוליכים. משמש למדידת זרם באמצעות המוצא האנלוגי ולמדידת זליגה בזרם      חילופין בשילוב עם ממסרי זליגה RCM420 ו- RCMS460/490 וכן ניתן באמצעותו  לוודא שלא זורם זרם במוליכי הארקה.

שנאיי הזרם מסדרות אלו מסופקים באורכים: 170, 250, 500, 800, 1200 ממ'

מפרט טכני WF