לגנרטורים ומתקנים ניידים

  • תצוגת התראות

    תצוגת התראה אורית וקולית כנדרש בתקנות, מתאימה לכל משגוח בידוד.עם התראה קולית חוזרת (נודניק), עוצמה חזקה של הנורות והזמזם.

  • משגוח בידוד מוקשח לגנרטורים ומתקנים ניידים

    משגוח בידוד דגם IR423-D4W-x מוקשח בפני רעידות ולחות, למדידת התנגדות בידוד בזינה צפה במתח חילופין בגנרטורים, קרונות ומתקנים ניידים, ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד. 2 ספי התראה