תצוגות התראה לתקלות בזינה צפה ובקווי זינה

  • התראות על תקלה בקווי זינה

    picture MK50

    תצוגות התראה על תקלה בקווי זינה ובפסי המוצא עבור 2 מערכות החלפה, להתקנה סמויה (תה"ט) או גלויה (על הטיח)

  • התראות לתקלה בזינה צפה

    7

    תצוגות התראה על תקלת בידוד, עומס יתר ועומס יתר קריטי עבור עד 8 זינות צפות, להתקנה סמויה (תה"ט) או גלויה (על הטיח)