מערכת איתור מעגל עם תקלת בידוד

  • מפענח מובנה עם 6 משנזי"ם

    מפענח עם 6 משנה זרם מובנים לאיתור תקלת בידוד ב- 6 מעגלים הפועלים במתח ישר או חילופין, דגמי EDS150/EDS151, ברגישות גבוהה

  • מפענח ה ל- 12 ערוצים (מעגלים)

    מפענח עבור 12 ערוצים (מעגלים) הפועלים במתח ישר או חילופין, דגמי EDS46x/EDS49x, עם/בלי מגע מוצא נפרד לכל ערוץ. רגישות גבוהה