ממסרי מתח ותדר למתח חילופין חד מופעי ולמתח ישר

  • ממסרי מתח ותדר עם זינת עזר

    ממסר מתח ותדר למתח חילופין חד מופעי ולמתח ישר דגם VME420-D-x עם צג למתח הנמדד, 2 ספי התראה למתחים ותדרים נמוכים ו/או גבוהים הניתנים לכיוון בתחום 6-300 וולט ו- 10-500 הרץ, ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד

  • ממסרי מתח ותדר ללא זינת עזר

    ממסר מתח ותדר למתח ישר וחילופין חד מופעי דגם VME421H-D-x ללא זינת עזר עם גיבוי פנימי להשהיית המיתוג בקריסת המתח, 2 ספי התראה למתחים ותדרים נמוכים ו/או גבוהים, ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד