מתמר פרוטוקולים, תצוגת התראות ערכים נמדדים על מסך מגע, מגברי תקשורת ואביזרים נילווים