מגבילי זרם הפעלה תלת מופעים (תלת פאזי)

  • מגיב מיד בהפסקת חשמל קצר ה ביותר
  • מגביל את זרם ההפעלה כך שלא יעלה על 3.5 פעמים מהזרם הנקוב
  • קצב ההפעלה – לא מוגבל !
  • תפקוד אמין גם בנפילת מתח עד %25
  • להתקנה על פס DIN או באמצעות ברגים
  • מאושר CE התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות
דף קטלוגי מגביל זרם הפעלה תלת מופעי
20160126_102155

חשוב:

  • להפעיל את השנאי ואת מגביל הזרם בו-זמנית !
  • שפתחי האיוורור יישארו פנויים לפחות 5 ס"מ, מלמעלה ומלמטה.
  • להקפיד על כיוון ההתקנה: ראה על המכשיר