מגבילי זרם חד מופעי

 • מגבילי זרם עד 16 אמפר

  מגביל את זרם ההפעלה לשנאי חד מופעי לכ- 3.5 פעמים מהזרם הנקוב – למניעת הפעלת סרק של אמצעי ההגנה על שנאי, במיוחד לאחר הפסקת חשמל קצרצרה. מוכנות להפעלה חוזרת מהירה ביותר: בפחות מ-0.005 שניות, קצב הפעלה לא מוגבל !

 • מגבילי זרם עד 30 אמפר

  מגביל את זרם ההפעלה לשנאי חד מופעי לכ- 3.5 פעמים מהזרם הנקוב – למניעת הפעלת סרק של אמצעי ההגנה על שנאי, במיוחד לאחר הפסקת חשמל קצרצרה. מוכנות להפעלה חוזרת מהירה ביותר: בפחות מ-0.005 שניות, קצב הפעלה לא מוגבל !

 • מגבילי זרם עד 45 אמפר

  20160119_094605_cr-crop_small

  מגביל את זרם ההפעלה לשנאי חד מופעי לכ- 3.5 פעמים מהזרם הנקוב – למניעת הפעלת סרק של אמצעי ההגנה על שנאי, במיוחד לאחר הפסקת חשמל קצרצרה. מוכנות להפעלה חוזרת מהירה ביותר: בפחות מ-0.005 שניות, קצב הפעלה לא מוגבל !