ממסרי זרם לזרם חילופין חד מופעי ולזרם ישר ישר

  • ממסרי זרם לזרם חילופין

    ממסר בקרה לזרם חילופין חד מופעי לזרם נמוך ו/או גבוה דגם CME420-D-x עם צג לזרם הנמדד, 2 ספי התראה ניתנים בתחום 1-16 אמפר ובשילוב עם שנאי זרם x/1A, x/5A, x/10A עד מכפיל 2000, ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד