ממסר זליגה רב ערוצי RCMS

  • ממסר זליגה ל- 12 ערוצים

    RCMS460-D_04_WEB_small

    ממסרי זליגה לזרם ישר וחילופין עבור 12 ערוצים לזרם גבוה ו/או נמוך RCMS490-D-x עם מגע מוצא לכל ערוץ ו- RCMS460-D-x עם 2 מגעי מוצא משותפים, 2 ספי התראה לכל ערוץ